Services

Arbejde udføres

 • Udskifte toiletter
 • Udskifte, indkøb, levering og bortskaffelse af vask- og opvaskemaskine (230volt)
 • Udskifte hånd- og køkkenvask
 • Udskifte badværelses møbler
 • Udskifte blandings batterier
 • Udskifte radiator ventiler
 • Med mere
 • Opsætning af hylder, billeder mm. i hjemmet
 • Samling af møbler
 • Ophængning af lamper
 • Udskiftning af stikkontakter og afbryder*
 • Udskiftning af div. lyskilder
 • Udskiftning af blandingsbatterier og toiletter**
 • Afløbsspuling i hjemmet/gennemspuling af afløbsrør i gulvene
 • Rensning af tagrender
 • Mindre grønne opgaver
 • Andre opgaver i hjemmet
 • Opsætning/nedtagning af udendørsbelysning til fx jul
 • lugning af bede

Skulle du sidde inde med en opgave, du har brug for hjælp til, men som ikke står på listen her over, så tag gerne kontakt til mig. For selvom opgaven ikke er nævnt her, kan jeg stadig godt være dig behjælpelig.

*I henhold til lovgivningen må der kun skiftes stikkontakter hvis installationen er beskyttet med RCD 30 mA (også kaldet en HFI-, HPFI- eller fejlstrømsafbryder).

**I henhold til lovgivningen må der kun udskiftes brusearmatur, toilet og blandingsbatteri, hvis der er afspærring monteret på vandtilførslen umiddelbart inden aftapningsstedet.